2e kwartaalrapportage GR Peelgemeenten

0
10

De gemeente Laarbeek heeft van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Peelgemeenten de rapportages over het tweede kwartaal 2020 ontvangen. De rapportage zorgkosten laat bij zowel Wmo als jeugdhulp een daling zien in het aantal cliënten en voorzieningen. Deels is dit te verklaren door de coronamaatregelen, maar is in vergelijking met andere gemeenten groter en is dan ook niet alleen aan de coronamaatregelen toe te schrijven. Laarbeek heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in een breed sociaal team wat geleid heeft tot dit succes.