7,3 miljoen voor Brabantse cultuureducatie

0
33

De komende vier jaar komt er 7,3 miljoen beschikbaar voor cultuureducatie in Brabant. Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft deze rijksbijdrage toegekend voor de derde periode van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. De provincie Noord-Brabant en 54 gemeenten verdubbelen dit bedrag om in te zetten op professionalisering, kansengelijkheid en de verduurzaming van het cultuurcurriculum op scholen. In oktober 2020 dienden zeven cultuurinstellingen een uniek plan in om Brabantse leerlingen een zo breed mogelijke toegang tot kunst en cultuur te bieden.