Aanbieden taalonderwijs door gemeenten

0
63

De budgetten voor het inkopen van taalonderwijs worden op 1 januari 2022 overgeheveld naar de gemeenten. Die gaan samen optrekken bij het aanbieden van taalonderwijs aan inburgeraars. Zij kunnen contracten afsluiten met betrouwbare aanbieders. Laarbeek, Gemert-Bakel, Helmond, Deurne, Asten, Someren en Geldrop-Mierlo bereiden gezamenlijk een aanbestedingsprocedure voor. Eerst moet elke gemeente afzonderlijk instemmen met de samenwerking. Nu mogen statushouders zelf hun taalschool kiezen. Aan die lessen hangt een financiële stimulans van 10.000 euro subsidie per inburgeraar. Dat werkt fraude in de hand. Bron: ED.