Aanleg uitweg Bemmer 10 in Beek en Donk

0
53

Het college van B&W van Laarbeek heeft toestemming verleend voor de aanleg van een uitweg aan het adres Bemmerstraat 10 in Beek en Donk. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om tegen dit besluit vóór 11 november een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ op de gemeentelijke site.