Aanleg uitweg Den Hoek

Het college van Laarbeek heeft toestemming verleend voor de aanleg van een uitweg aan het adres Den Hoek 2 in Beek en Donk. De uitweg komt aan de zijde van de Molenweg. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen dit besluit vóór 11 november een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Laarbeek, ter attentie van de burgemeester.