Aanleg uitweg Dorpsstraat Aarle-Rixtel

0
57

Het college van B&W van Laarbeek heeft toestemming verleend voor de aanleg van een uitweg aan het adres Dorpsstraat 72 in Aarle-Rixtel. De uitweg komt aan de zijkant van het perceel in de Mariastraat. De huidige uitweg komt te vervallen. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om tegen dit besluit vóór 13 april een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ op de gemeentesite.