Aanleg uitweg Orchideestraat B&D

Het college van B&W van Laarbeek heeft toestemming verleend voor de aanleg van een uitweg aan de Orchideestraat 2 in Beek en Donk. De toestemming is verleend op 2 september. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tot 14 oktober tegen dit besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Laarbeek.