Aanleg uitwegen

0
44

Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek heeft toestemming verleend voor de aanleg van zes uitwegen aan het adres Pater Becanusstraat in Beek en Donk (nieuwe woningen, nummers nog onbekend). Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om tegen dit besluit vóór 23 maart een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’.