Aanmelden voor Kinderlintje

In Laarbeek worden op 20 november, de ‘Dag van de rechten van het Kind’, de Kinderlintjes uitgereikt. Deze zijn bestemd voor kinderen die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor hun omgeving, hun buurt of straat. Bijvoorbeeld door elke week boodschappen te doen voor een zieke of bejaarde, of voor het winnen van een sportprijs. De aanmeldingen worden beoordeeld door leden van de Jeugdgemeenteraad en burgemeester Frank van der Meijden. De burgemeester komt de lintjes op de basisschool uitreiken.