Aanpak Laaggeletterdheid in Laarbeek

0
50

Sinds 2017 hebben LEVgroep, bibliotheek De Lage Beemden, ROC Ter AA, Stichting Lezen en Schrijven en de gemeente Laarbeek een samenwerkingsverband onder de noemer Taalhuis Laarbeek. Hiermee pakken de organisaties gezamenlijk laaggeletterdheid in Laarbeek aan. Uit evaluatie blijkt dat het moeilijk is om laaggeletterden te vinden en richting onderwijs te leiden. Daarom hebben zij besloten de aanpak te wijzigen door onder andere actiever gebruik maken van professionals voor het doorverwijzen. Ook wordt de rol van de LEVgroep versterkt.