Aanvraag vergunning varkenshouderij

Het college van B&W van Laarbeek zal een vergunning verlenen voor het veranderen van een bestaande varkenshouderij aan de Karstraat 4-6 in Beek en Donk. De aanvraag betreft een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (obm) voor het veranderen van de bestaande varkenshouderij. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 2 oktober tot en met 13 november 2020 ter inzage bij de gemeente Laarbeek. Wie direct belang heeft bij dit besluit kan tot 13 november schriftelijk een bezwaarschift hiertegen indienen.