Aanvulling Afvalstoffenheffing 2019

0
59

In februari 2020 is in Laarbeek een aanslagbiljet verzonden van BSOB met onder andere een afrekening van het aantal werkelijke ledigingen van de afvalcontainer(s) (Diftar) in het jaar 2019. Na controle is gebleken dat er geen ledigingen zijn opgenomen van de dagen 1 november en 20 december 2019. Daarom ontvangt men een aanslagbiljet met een losse specificatie waarop is te zien welke lediging(en) het betreft.