Aanvulling op duurzaamheidslening

Bij de behandeling van het voorstel over ‘duurzaamheidsleningen’ in de gemeenteraad van Laarbeek werd een amendement van De Werkgroep in stemming gebracht om de leningen ook door huurders te kunnen laten aanvragen. Dit o.a. op voorwaarde dat zij schriftelijke toestemming hebben van de verhuurder voor het aanbrengen van energiebesparende maatregelen aan de woning. Het voorstel werd – inclusief het amendement – met 10 stemmen voor en 9 tegen aangenomen.