Aanwijzingsbesluit wegen artikel 5:3 APV

Het college van de gemeente Laarbeek wijst de wegen in de bebouwde kom van Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout en Mariahout aan als wegen waar het verboden is om een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen.