ABL bespreekt begroting 2022

0
40

Op maandagavond 8 november om 20:00 uur bespreekt politieke groepering Algemeen Belang Laarbeek aan de Kapelstraat 34 in Beek en Donk, tegenover de Donkse kerk, de gemeentebegroting voor 2022. Ook de grondnota wordt besproken. Alle geïnteresseerde inwoners van Laarbeek zijn hierbij uitgenodigd. De agenda van de raadsvergadering van 11 november staat op www.laarbeek.nl onder bestuur en organisatie. Vanwege de coronamaatregelen graag aanmelding via [email protected]. ABL is ook telefonisch bereikbaar; zie de gegevens op de website www.abllaarbeek.nl.