ABL bespreekt commissievergaderingen voor

0
45

Politieke partij ABL nodigt geïnteresseerde inwoners van Laarbeek uit voor een voorbespreking van de vergaderingen van de commissies van respectievelijk Sociaal Domein, Ruimtelijk Domein en Algemene Zaken op 21, 22 en 23 september. De voorbespreking vindt plaats op maandagavond 20 september om 20:00 uur aan de Kapelstraat 34 in Beek en Donk, tegenover de Donkse kerk. De complete agenda van de commissievergaderingen staat op www.laarbeek.nl onder bestuur en organisatie, agenda en vergaderstukken. Vanwege de coronamaatregelen is aanmelding noodzakelijk via  [email protected].