Actie voor een regionaal leesoffensief

0
12

De bibliotheken in Nederland, waaronder bibliotheek De Lage Beemden in de regio, gaan samen met gemeenten en diverse andere instanties de urgentie benoemen en actief aan de slag om de taal- en leesvaardigheid van mensen naar een hoger niveau te tillen. Bijna een kwart van de 15-jarigen leest zó slecht dat ze berichtgeving van de overheid, instructies en brieven van school slecht kunnen lezen. De leesvaardigheid van middelbare scholieren in ons land is gedaald tot onder het gemiddelde van de 37 ‘rijke’ landen. Dat blijkt uit een onderzoek van PISA waar onderzoekers vaststellen in hoeverre het Nederlandse onderwijsstelsel leerlingen opleidt tot zelfstandige burgers.
Bron: Omroep Kontakt.