Afronding Overnameproces Vierbinden iets later

0
36

De voorbereidende werkzaamheden in Laarbeek verlopen volgens planning om de operationele overdracht van Vierbinden naar LEV groep met ingang van 1 april 2020 mogelijk te maken. Vanaf die datum wordt in de uitvoering gewerkt alsof de overname is afgerond. De juridische, officiële, afronding van het overnameproces kost iets meer tijd omdat de acte van splitsing een maand ter inzage gelegd moet worden bij de notaris. Hiervoor moeten financiële gegevens, uit de jaarrekening 2019 van ViERBINDEN, beschikbaar zijn.De gemeente Laarbeek geeft aan dat er hard wordt gewerkt aan het vaststellen van deze benodigde financiële gegevens, zodat deze, met instemming van beide partijen, opgenomen kunnen worden in de acte van splitsing. De verwachting is dat deze cijfers deze week beschikbaar zijn zodat de acte binnen nu en een week ter inzage kan worden gelegd. Dat betekent dat de juridische splitsing eind april wordt geëffectueerd.