Afsprakenkader arbeidsmigranten De Peel

0
137

De zes gemeenten in regio De Peel hebben een gezamenlijk afsprakenkader arbeidsmigranten opgesteld. Deze afgestemde aanpak heeft als doel de noodzakelijke randvoorwaarden te geven voor de leefgebieden wonen, werken en welzijn, zodat arbeidsmigranten een volwaardige plek krijgen binnen deze regio. Deze aanpak moet o.a. bijdragen aan het realiseren van voldoende en goede huisvesting van arbeidsmigranten. De colleges van deze Peelgemeenten wordt gevraagd in te stemmen met het concept ‘Afsprakenkader arbeidsmigranten De Peel’. In regio De Peel werken circa 10.000 arbeidsmigranten.