Algemene ledenvergadering Seniorenvereniging Lieshout

0
40

Voor het eerst sinds 2,5 jaar heeft Seniorenvereniging Lieshout op 16 september jl. een algemene ledevergadering gehouden. De verslagen en andere zaken over de jaren 2019 en 2020 werden besproken. Een aantal bestuursleden was aftredend en herkiesbaar. Nelly de Groot was niet herkiesbaar en werd met lovende woorden en een bos bloemen bedankt. Willem Damen trad af als voorzitter, maar blijft aan als bestuurslid. Voor hem was er een fles wijn. Nieuw bestuurslid Toon van de Kerkhof neemt deze taken over als interim voorzitter.