Andere bestemming voormalige nertsenfokerij

0
63

Vanwege het verbod op pelsdierhouderij verzoekt de eigenaar van de nertsenhouderij aan de Wolfsputten 7 in Aarle-Rixtel om de bestemming van het perceel te wijzigen naar een niet-agrarisch bedrijf ten dienste van statische opslag, verwerken van pelzen, het huisvesten van maximaal acht werknemers en inrichten van één hectare nieuwe natuur. De ontwikkeling past onder voorwaarden binnen het gemeentelijke en provinciale beleid. Daarom wil het college van Laarbeek in principe medewerking verlenen aan het verzoek. onder voorbehoud van een goedgekeurd landschappelijk inpassingsplan.