Andere locatie inzameling oudijzer

0
22

Elke derde zaterdag van de maand wordt door harmonie De Goede Hoop in Aarle-Rixtel oud ijzer ingezameld. Op het terrein tussen de Boerenbond en café Stout kan men dan oude metalen inleveren zoals accu’s, elektrakabels, cv-ketels, maar ook oude fietsen. Deze fietsen worden opgeknapt en weer verkocht. Maar op deze locatie wordt in december gestart met de bouw van appartementen zodat de harmonie er zaterdagmorgen 19 september voor de laatste keer gebruik van kan maken en moet uitkijken naar een nieuwe locatie.