Arbeidsmarkt & Onderwijs Laarbeek

0
48

De stuurgroep Arbeidsmarkt & Onderwijs Laarbeek zet zich in om de samenwerking tussen het lokale bedrijfsleven en het onderwijs te versterken en structureel vorm te geven. Samen met het Commanderij College en het bedrijf ‘New Boxes’ startte de stuurgroep met een digitaal platform waarop leerlingen en bedrijven elkaar kunnen vinden voor stage- en leerwerkplekken. Ook het basisonderwijs wordt bij het platform betrokken via gastlessen, praktijkbezoekjes, workshops et cetera. Leidraad voor het invullen van het platform is de enquête van vorig jaar onder ondernemers en onderwijs.