Begroting Laarbeek op website

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 5 november zal de gemeenteraad van Laarbeek de begroting 2021 vaststellen. Deze is vorige week door wethouder Buter namens het college van B en W aan de gemeenteraad aangeboden die daar vervolgens over debatteert. Uitgebreide informatie in tekst en cijfers over deze begroting staat op de website van de gemeente Laarbeek.