Beleef de natuur met kinderen

IVN zoekt vrijwilligers die hun liefde voor de natuur met basisschoolkinderen willen delen door hen te begeleiden in het natuurbelevingsprogramma Het Bewaarde Land. De vrijwilligers begeleiden hen bij het in kleine groepjes in bomen klimmen, hutten bouwen, kruiden en bessen eten, planten en dieren leren kennen, sluipspelletjes doen enzovoort. IVN richt zich daarbij op kinderen van groep 4, 5 en 6. Op dinsdagavond 1 september is er in het NME-lokaal van basisschool De Vlindertuin in ‘s-Hertogenbosch een informatieavond. Aanmelden is gewenst via www.hetbewaardeland.nl.