Beleidsregels bijzondere bijstand vastgesteld

0
46

B & W van Laarbeek hebben de ‘beleidsregels bijzondere bijstand 2021’ vastgesteld. In opdracht van de vijf Peelgemeenten heeft de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten (beleidsverantwoordelijke) in 2020 samen met de GR Senzer (uitvoeringsverantwoordelijke) de harmonisatie van de beleidsregels bijzondere bijstand voorbereid. Harmonisatie was nodig omdat de verschillen tussen de vijf Peelgemeenten in de praktijk leidden tot problemen in de uitvoering bij de GR Senzer. De geharmoniseerde beleidsregels bijzondere bijstand worden nu vastgesteld.