Beleidsregels bijzondere bijstand

0
38

In Laarbeek zijn de nieuwe Beleidsregels bijzondere bijstand per 1 april in werking getreden. Deze regels zijn nu in alle Peelgemeenten gelijk, te weten in Laarbeek, Gemert-Bakel, Asten, Deurne en Someren. Dat betekent dat de beleidsregels die vóór die tijd golden, per 1 april zijn ingetrokken.