Beleidsregels TONK vastgesteld

0
80

Ondanks de steunpakketten van het kabinet bieden de bestaande en tijdelijke voorzieningen mogelijk voor veel huishoudens nog onvoldoende ondersteuning, omdat noodzakelijke woonkosten doorlopen en niet op korte termijn kunnen worden teruggeschroefd. Daarom heeft het kabinet de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) in het leven geroepen, een tijdelijke regeling die met terugwerkende kracht van toepassing is van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021. Men kan tot 1 augustus 2021 een aanvraag indienen. De bijbehorende beleidsregels zijn door de gemeente Laarbeek vastgesteld.