Beleidsregels wet Kinderopvang 2019

0
11

Beleidsregels wet Kinderopvang 2019
De beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang Laarbeek 2019 zijn door het college van Laarbeek op 17 december 2019 vastgesteld. Op grond van de Wet Kinderopvang is de gemeente verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving. Hiervoor heeft het college het regionaal beleidskader toezicht en handhaving kinderopvang 2018 Laarbeek vastgesteld. Vervolgens hebben enkele wetswijzigingen plaatsgevonden op basis waarvan dit beleidskader nu is aangepast. De beleidsregel zijn terug te lezen op overheid.nl. Bron: Gemeente Laarbeek.