Beperking openbaarheid archiefbescheiden

0
43

Het college van Laarbeek heeft het ‘Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden’ genomen voor de gedigitaliseerde bouwvergunningen van de gemeente Aarle-Rixtel 1968-1996. De bouwvergunningdossiers bevatten persoonsgegevens. In het kader van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen is gekozen voor de maximale beperkingsduur van 75 jaar. Het besluit ligt tot en met 2 december ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de gemeente Laarbeek. Kijk bij de rubriek ‘Bezwaarschriften’.