Beschouwingen ABL op begrotingen

Door de gemeenteraad in Laarbeek is onlangs de begroting voor 2021 besproken. Algemeen Belang Laarbeek (ABL)heeft daarbij aandacht gevraagd voor enkele punten zoals het splitsen van woningen. Nu ouderen langer zelfstandig blijven wonen zouden jong en oud daar samen kunnen wonen en zo kan mantelzorg geleverd worden. ABL heeft tevens een motie ingediend voor het invoeren van een blauwe papiercontainer zodat er geen oud papier meer rondslingert of wegwaait op de dag dat het wordt opgehaald.