Beslistermijn schuldhulp Laarbeek 8 weken

0
30

Met ingang van 1 januari 2021 trad een aantal wijzigingen in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in werking. Eén van de wijzigingen is dat de gemeenteraad een termijn moet vaststellen voor het nemen van een besluit op een aanvraag voor schuldhulpverlening. De raad van de gemeente Laarbeek heeft tijdens zijn vergadering op 28 januari besloten om deze termijn vast te stellen op maximaal acht weken. Bron: Gemeente Laarbeek.