Bestemmingsplan Kom Beek en Donk

0
44

De gemeenteraad van Laarbeek heeft het bestemmingsplan Kom Beek en Donk, herziening Centrum, ongewijzigd vastgesteld. Het voorziet in een juridische-planologische reparatie van de onbedoelde en onwenselijke woningbouwmogelijkheid op de begane grond voor gronden/panden bestemd als ‘Centrum’ met de aanduiding ‘gestapeld’.
Het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken ligt tot vrijdag 27 maart 2020 voor iedereen ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Tevens is het digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke site laarbeek.nl – bestemmingsplannen.