Bestemmingsplan Pater Becanusstraat

Het bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat in Beek en Donk is door het Laarbeekse college van B&W vastgesteld. Het voorziet in een herbestemming van een voormalig agrarisch bedrijfsperceel naar een woonbestemming voor het bouwen van zes ruimte voor ruimtewoningen. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen van vrijdag 16 oktober tot en met donderdag 26 november voor iedereen ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk.