Bestemmingsplan Woningtextielbedrijf Aarle-Rixtel

0
64

De gemeenteraad van Laarbeek heeft het bestemmingsplan Woningtextielbedrijf Bosscheweg 79 Aarle-Rixtel gewijzigd vastgesteld. Het voorziet in het herstellen van een omissie in het bestemmingsplan Kom Aarle-Rixtel 2014. Daarin is het bedrijf abusievelijk niet aangegeven als een milieucategorie 3-bedrijf waardoor het voor die activiteiten onder het overgangsrecht is komen te vallen. Het plan ligt van vrijdag 29 oktober tot en met donderdag 9 december ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis in Beek en Donk en is digitaal te raadplegen via laarbeek.nl > bestemmingsplannen.