Bestemmingswijziging buitengebied

0
73

Het college van Laarbeek wil in principe medewerking verlenen aan het verzoek om de bestemming van een perceel aan Hoog Strijp in Aarle-Rixtel te wijzigen van een agrarisch bedrijf naar een agrarisch bedrijf waar akkerbouw kan worden voortgezet. Ook zullen er twee ruimte voor ruimte woningen op het perceel worden gebouwd. Door het beëindigen van het varkensbedrijf en de sloop van ruim 2000 m2 aan stallen is er milieuwinst te behalen.