Bestrijding eikenprocessierups

0
44

Voor 2020 wil de gemeente Gemert-Bakel de overlast door de eikenprocessierups beperken door in te zetten op natuurlijke vijanden. Dat zijn insecten, vogels en vleermuizen: die eten de rups op. Gemert-Bakel maakt de omgeving rondom eikenbomen aantrekkelijk voor insecten en vogels door nestkasten op te hangen, insectenhotels te plaatsen en meer bloemenmengsels in te zaaien. Gemert-Bakel heeft een groot grondgebied met veel groen en bosgronden. Om het aantal nesten en daarmee de overlast voor mensen te beperken wordt een deel van de bomen preventief bespoten. Alleen op locaties waar veel mensen komen en er veel nesten aanwezig zijn worden de nesten verwijderd. Bron: Gemeente Gemert-Bakel.