Betalingsherinnering BSOB i.p.v. aanmaning

De gemeente Gemert-Bakel meldt de inwoners dat, als ze nog een bedrag open hebben staan bij Belastingsamenwerking Oost Brabant (BSOB) dat al betaald had moeten zijn, ze in de huidige coronacrisis eenmalig als tegemoetkoming een betalingsherinnering in plaats van direct een aanmaning of dwangbevel ontvangen. Begin september krijgt men een betalingsherinnering in de bus. Dat geldt ook voor aanslagbiljetten waarvoor al aanmaningen en dwangbevelen zijn verstuurd en die nog niet zijn betaald. Bron: Gemeente Gemert-Bakel.