Bezem door de middelenkast

De actie ‘Bezem door de middelenkast’ wordt met twee weken verlengd. Tot 16 maart kunnen landbouwbedrijven in Zuidoost-Brabant zich aanmelden om gewasbeschermingsmiddelen waarvan de toelating is vervallen, te laten afvoeren. Onder de vlag van het project Schoon Water voor Brabant is deze actie opgezet. Het aanmelden van niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen wordt tijdens de actie niet doorgegeven aan handhavers: er wordt dus niet beboet. Voor agrariërs en glastuinders is het aldus gemakkelijker om overtollige gewasbeschermingsmiddelen op een verantwoorde manier af te voeren.