Bezwaarschrift ongegrond verklaard

0
48

Omwonenden aan de Wolfsputten in Aarle-Rixtel dienden een bezwaarschrift in tegen een omgevingsvergunning strijdig bouwen/gebruik. Het bezwaarschrift is door de commissie bezwaarschriften beoordeeld. In overeenstemming met het advies van de commissie bezwaarschriften heeft het college van B&W van Laarbeek besloten de tijdelijke omgevingsvergunning voor het plaatsen van teeltondersteunende voorzieningen in stand te laten en het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.