Bijdrage Maatschappelijke Participatie

0
51

Doordat de Verordening Maatschappelijke Participatie is vastgesteld is de Bijdrageregeling Welzijnsactiviteiten komen te vervallen. Inwoners van Laarbeek van 18 jaar en ouder met een laag inkomen en weinig vermogen (behalve studenten) kunnen in aanmerking komen voor een jaarlijkse bijdrage van 150 euro. Dit is bedoeld voor maatschappelijke, educatieve, sportieve of culturele activiteiten of uitgaven. Voor inwoners onder 18 jaar kan men voor bepaalde ondersteuning terecht bij Stichting Leergeld.