Bijeenkomst energietransitie

In onze regio wordt onderzocht waar en hoe we elektriciteit kunnen opwekken met wind- en zonne-energie, hoe we het kunnen besparen en hoe we duurzame warmtebronnen kunnen benutten. De afspraken die hierover worden gemaakt heten de Regionale Energiestrategie (RES). De eerste versie is samengebracht in een voorstel: de RES 1.0. Wat dit betekent voor gemeente, inwoners en ondernemers wordt toegelicht tijdens een online bijeenkomst op 3 februari van 18.00 en 21.00 uur. De conceptversie van de RES 1.0 l is vanaf 20 januari online te lezen.