Bijeenkomst over duurzame energie

Elke gemeente gaat aan de slag met het besparen en opwekken van energie en het verminderen van aardgas. Na het verschijnen van de Regionale Energie Strategie en het landelijke Klimaatakkoord is nu ook de gemeente Laarbeek aan zet. Zij organiseert de komende tijd bijeenkomsten, online sessies en een enquête. Er worden twee startbijeenkomsten gehouden die specifiek gaan over het grootschalig opwekken van stroom. Deze vinden plaats op maandagmiddag 14 september en woensdagavond 23 september.