Bijeenkomst Parkmanagement

0
48
Logo Parkmanagement laarbeek

Op dinsdag 5 oktober is er van 20:00 tot 21:00 uur bij Kusters Goumans [Everbest 50, bedrijventerrein Bemmer, Beek en Donk] een bijeenkomst van de stuurgroep Arbeidsmarkt & Onderwijs Laarbeek met een update over de doelstellingen: ‘ontmoetingen tussen bedrijfsleven en onderwijs creëren, regionaal samenwerken en Laarbeek op de kaart zetten als aantrekkelijke plaats om te werken en leren’. Op de agenda o.a het Stage- en Talentcenter en de Kalender Arbeidsmarkt & Onderwijs Laarbeek 2022.