Bijstandsgerechtigden recht op vrijstelling giften

0
41

Naar aanleiding van recente media-aandacht eind 2020 over ‘terugvordering van bijstand vanwege ontvangen boodschappen van moeder’ heeft de Tweede Kamer besloten in de wetgeving op te nemen dat giften tot € 1.200,00 per vrijgelaten mogen worden. De gemeenteraad van o.a. Laarbeek en Gemert-Bakel hebben hierop eenzelfde motie ingediend. Deze is nu door de colleges aangenomen en treedt in werking per 1 oktober 2021. Dit betekent dat inwoners van Laarbeek en Gemert-Bakel die bijstand ontvangen ook recht hebben op de genoemde vrijstelling.