Bijwerken jaarplannen Dorpsraad Lieshout

0
59

Vanwege de gewenste focus hebben de leden van Dorpsraad Lieshout zich op de aandachtvelden gericht die expliciet benoemd zijn in het beleidsplan: Wonen, Verkeer en verkeersveiligheid, Zorg en welzijn, (Winkel)voorzieningen en Communicatie. Alle leden hebben hun plannen van het afgelopen jaar geëvalueerd en nieuwe plannen voor hun aandachtgebied gemaakt. In het beleidsplan van Dorpsraad Lieshout staat dat de jaarlijkse doelstellingen moeten worden benoemd en dat plannen moeten worden gemaakt om die doelstellingen te bereiken.