Biodiversiteit op Smartpark Gemert

0
68
Foto: Gemeente Gemert-Bakel

Op het Smartpark in Gemert wordt een bergingsvijver voor de opvang van hemelwater aangelegd. Door deze waterberging een natuurlijke inrichting te geven, wordt deze plek een geschikt leef-, voedsel- en voortplantingsgebied voor verschillende planten en dieren. Een bijdrage van Coördinatiepunt Landschapsbeheer, provincie Noord-Brabant en de Nationale Postcode Loterij maakte het mogelijk om samen met vrijwilligers van Vogelwerkgroep Gemert een extra oeverzwaluwenwand te realiseren! Hiermee worden er 96 nieuwe nestgaten gecreëerd en kan de bestaande kolonie zich verder uitbreiden. Bron: Gemeente Gemert-Bakel.