Bomenkap voor nieuwbouwplan

0
1

Voor de realisatie van het nieuwbouwplan Mimosaplantsoen in Aarle-Rixtel moeten 51 bomen gekapt worden. Er wordt voorgesteld om een omgevingsvergunning te verlenen voor de kap van een bosperceel van 3608 m2 aan de Kannelustweg. Bron: Omroep Kontakt.