Brainportsubsidie voor kasteel Gemert

0
37

Voor de ontwikkeling van het Gemertse Kasteel stelt Brainport Development 500.000 euro aan subsidie beschikbaar. Brainport Development beheert voor de regio Zuidoost-Brabant 7 miljoen aan rijkssubsidies. Deze zijn bedoeld voor projecten die het voorzieningenniveau op het gebied van sport, cultuur en natuur moeten verbeteren. Dit om zo de aantrekkelijkheid van de Brainportregio als woon- en werklocatie te vergroten. Ontwikkelaar Bas van de Laar van BL Huisvesting, die hoopt het kasteelcomplex een (boven-)regionale functie te geven, is blij met de subsidie die Brainport Development heeft toegekend. Bron: Omroep Centraal.