Brief gemeenteraad Laarbeek naar provincie

0
59

De gemeenteraad van Laarbeek stuurde de provincie op 18 november een brief over het plan om de Bosscheweg af te sluiten als onderdeel van de toekomstige vormgeving van N272 en N615 tussen Beek en Donk en Gemert. De raad vraagt de provincie daarin om nu geen voorkeursalternatief voor dit deelproject bundelroutes vast te stellen totdat er overeenstemming is over een alternatief waarin zowel gemeente als provincie zich kunnen vinden. Hierbij dient de directe omgeving, zoals landgoed Eyckenlust, ook nauw betrokken te worden.